DISCLAIMER  

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt NekwarmerMakers geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy

NekwarmerMakers respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyright

Op alle teksten en beeldmateriaal binnen deze website berust het copyright bij NekwarmerMakers. Dit impliceert dat er niets zonder de uitdrukkelijke toestemming van NekwarmerMakers mag worden gekopiëerd.E-mailen
Bellen